ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

PRAVNI NJEMAČKI (I DIO)

 
 

PRAVNI NJEMAČKI (I DIO)

PRAVNI NJEMAČKI (I DIO)

Koliko je pravo važno govori nam njemačka poslovica koja kaže: „Ein Staat ohne Recht ist wie ein Leib ohne Seele.“, koja državu bez prava uspoređuje s tijelom bez duše.

Pravni jezik je za širu javnost često poprilično nerazumljiv zbog velikog broja stručnih izraza. Karakterizira ga visoka razina apstrakcije, specifična terminologija, duge rečenice i velik broj imenica. Zbog toga je bitno da pojmovi koji se koriste budu jednoznačni.

Uz spomenute karakteristike za pravni je jezik tipičan velik broj kratica, pa tako u večini zakona nećemo naći cjelovite izraze, več njihove skraćene oblike. Donosimo Vam kratku listu bitnih kratica iz područja njemačkog pravnog jezika:

KRATICA ZNAČENJE HRVATSKI TERMIN
„Abt.“ Abteilung odjel, odjeljak
„ADHGB“

Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch

Opći njemački Trgovački Zakonik
„Akad.d.Wiss.“ Akademie der Wissenschaften Akademija Znanosti
„arg.“ argumentum argument, dokaz
„Bekl.“ Beklagter optuženik
„BMJ“ Bundesministerium der Justiz Savezno ministarstvo pravosuđa
„BReg“ Bundesregierung središnja izvršna vlast
„EN“ Europäische Norm europska norma
„EU“ – Europäische Union oder EU-Vertrag Europska Unija ili ugovor Europske Unije
„GG“ Grundgesetz ustav
„GmbH“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
„IZPR“ Internationales Zivilprozessrecht Međunarodno građansko procesno pravo
„JurA (Jura)“ Juristische Ausbildung pravno obrazovanje
„Kap.“ Kapitel poglavlje
„Kl.“ Kläger tužitelj
„MdE"

Mitglied des Europäischen Parlaments

zastupnik u Europskom parlamentu
„OStA“ Oberstaatsanwalt javni tužilac
„RA“ Rechtsanwalt odvjetnik, pravnik
„Ri“ Richter/ in sudac/ sutkinja
„SB“ Schutzbereich područje zaštite (članka)
„St“ Steuer porez
„VO“ Verordnung uredba
„VwR“ Verwaltungsrecht upravno pravo

 

Savjetujemo Vam i internet stranice: http://www.beck-shop.de/verzeichnis-juristischer-abkuerzungen/SucheAbkuerzung.aspx?jabk=A&page=0 i https://www.adf-inkasso.de/service/juristische-abkuerzungen-k.htm na kojima možete naći velik broj kratica iz njemačkog pravnog jezika.