ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Švicarski njemački

 
 

Švicarski njemački

Švicarski njemački

Gotovo su svi upoznati s činjenicom da Švicarska ima četiri službena jezika: njemački, francuski, talijanski i retoromanski. Međutim, rijetko je kome poznata specifična situacija vezana uz korištenje njemačkog jezika u Švicarskoj. Turisti ponekad misle da Švicarci samo imaju drugačiji izgovor od Nijemaca ili pak švicarski izgovor standardnog njemačkog jezika smatraju zasebnim dijalektom.

 

Prvo ćemo se kratko posvetiti općenito njemačkim dijalektima, a zatim ćemo pobliže opisati situaciju u Švicarskoj.
Lingvisti uvijek ponavljaju kako jedan jezik čini niz dijalekata kojima je vrlo teško odrediti granice. Njemački se dijalekti tako dijele na visokonjemačke i niskonjemačke dijalekte. Niskonjemački dijalekti govore se sjeverno od linije koja se pruža između Düsseldorfa i Frankfurta na Odri, a visokonjemački južno. Njemački dijalekti koji se govore u Švicarskoj nazivaju se alemanskim dijalektima i, kako možemo zaključiti, spadaju u visokonjemačke dijalekte.
Njemački standard, kao i drugi standardi, nastao je umjetnim stvaranjem pravila za odabrani dijalekt (npr. za neku formu štokavskog). Njemački standardni jezik naziva se Hochdeutsch (u prijevodu visokonjemački), tako da treba paziti kada se "Hochdeutsch" koristi u značenju "njemački standard", a kada kao naziv za skupinu dijalekata južno od navedene linije.


U Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, pa tako i u Hrvatskoj, u pisanom i govornom jeziku koriste se i standardni jezik i niz drugih dijalekata koje govore stanovnici.
Po čemu je onda situacija u Švicarskoj drugačija?

U Švicarskoj dolazi do pojave koja se naziva diglosijom. Diglosija je stabilna jezična situacija u kojoj uz postojanje različitih dijalekata i standarda postoji još jedan varijetet
kojim vlada većina stanovništva. Dakle, diglosija nije isto što i korištenje standarda i regionalnog dijalekta ovisno o situaciji u kojoj se nalazimo, ona se odnosi na postojanje dvaju jezika koje koristi cijela jezična zajednica, u našem slučaju njemački dio Švicarske. Cijelo njemačko govorno područje Švicarske koristi i njemački standard i švicarski njemački.


Švicarski njemački govori se u školama, na televizijskim i radijskim emisijama, kada se nađe grupa ljudi iz različitih dijelova Švicarske, ali se rijetko piše. U pisanom jeziku, osobito jeziku književnosti, koristi se standardni njemački. Često se može čuti da Švicarci nerado govore standardnim njemačkim, a za to se dosad navode dva razloga. Naime, djeca u školi nerijetko stvaraju otpor prema standardu koji moraju učiti i vježbati. Također, Švicarci žele biti drugačiji od Njemačke, pa izbjegavaju jezik njemačkih medija, njemačkog školstva i birokracije.

Nećemo Vas zamarati lingvitičkim opisima razlika između standardnog i švicarskog njemačkom, ali ćemo Vam dati priliku da usporedite sami! Kliknite na linkove i poslušajte!

 

Vremenska prognoza na švicarskom njemačkom

https://www.youtube.com/watch?v=E3-UfPCubsE&list=RDE3-UfPCubsE#t=35

 

Vremenska prognoza na standardnom njemačkom

https://www.youtube.com/watch?v=5CQp87_01Oo

 

Glagoli na švicarskom njemačkom

https://www.youtube.com/watch?v=byWZPO4f3C4