ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

Hrvatski jezik za strance

Tečaj hrvatskog jezika za strance namijenjen je svima onima koji žele naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Nastavni program, koji prati zadane standarde Vijeća Europe/CEFR standarde, obuhvaća sve aspekte hrvatskog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vježbi, vježbi čitanja, pisanja, slušanja i govora. Nastava se održava na hrvatskom jeziku, uz minimalnu intervenciju na engleskom jeziku na početnim stupnjevima. Nastava hrvatskog jezika je interaktivna, teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja.

Polaznik će vježbati hrvatski jezik kroz razne aktivnosti ovisno o razini, uključujući rasprave, čitanje novinskih članaka, recenzije aktualnih događaja, igre, telefonske razgovore, intervjue, gledanje filmova, slušanje pjesama i druge.aktivnosti vezane za svakodnevne životne situacije. Osim toga, pažnja se posvećuje i učenju o hrvatskoj kulturi i običajima.

Razina A1

DINAMIKA: 2x3
TRAJANJE: 10.10.2016.-14.12.2016. PONEDJELJAK i PETAK 15.00-17.15h
BROJ POLAZNIKA: 6** minimalan broj polaznika, 12 maksimalan broj polaznika

Mail za prijave: english@abc-strani-jezici.hr

 

Croatian for Foreign Students (Croatian as a Second Language)

Croatian as a Second Language is a course for foreign students who want to learn or improve their Croatian. The curriculum follows all the required CEFR standards, and includes all aspects of Croatian, from communication, to grammar, reading, writing, listening and speaking. Classes are held in Croatian, with minimum interventions in English at beginner levels. Classes are interactive, while the topics covered include everyday situations that take place in private and business settings.

Students will practice their Croatian through various activities depending on the level, including discussions, reading newspaper articles, discussing current events, interviews, films, songs and other activities related to everyday situations. Furthermore, special attention will be paid to educating our students about the Croatian culture and customs.

A1 Level

STRUCTURE: 2x3 
DURATION: 10 October 2016 - 16 December 2016; Mondays and Fridays 15.00-17.15
NUMBER OF STUDENTS: 6** minimum, 12 maximum

Apply on: english@abc-strani-jezici.hr