ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Danski

 
 

Danski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. Danski combi 3 A1/1 utorak 19.45-22.00 Berislavićeva uč. 1 4.10.-31.1.2017.