ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Engleski

 
 

Engleski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. ENGLESKI COMBI 3 A1/1 PON 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 FRANCE 6.3.-19.6.2017.
2. ENGLESKI COMBI 3 A1/2 PET 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 3.3.-16.6.2017.
3. ENGLESKI COMBI 3 A2/1 PET 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 3.3.-16.6.2017.
4. ENGLESKI COMBI 3 A2/2 UTO 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 GERMANY 7.3.-20.6.2017.
5. ENGLESKI COMBI 3 B1/1 PET 17.30-19.45 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 3.3.-16.6.2017.
6. ENGLESKI COMBI 3 B1/2 PON 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 6.3.-19.6.2017.
7. ENGLESKI COMBI 3 B2/1 SRI 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 ITALY 1.3.-13.6.2017.
8. ENGLESKI COMBI 3 B2/2 SRI 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 ITALY 1.3.-13.6.2017.
9. ENGLESKI CLASSICO B2/3 UTO-ČET 17.00-18.30 AMRUŠEVA 10 FRANCE 14.3.-6.6.2017.
10. ENGLESKI CLASSICO C1/1 UTO-ČET 20.00-21.30 AMRUŠEVA 10 FRANCE 14.3.-6.6.2017.
11. ENGLESKI COMBI 3 C1/2 PON 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 GERMANY 6.3.-19.6.2017.
12. ENGLESKI KONVERZACIJA C1/C2 SRI 19.20-21.35 AMRUŠEVA 10 LONDON 15.3.-17.5.2017.
13. ENGLESKI COMBI 3 B1/2 SRI 17.00-19.15 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 1.3.-13.6.2017.
14. ENGLESKI CLASSICO C1/3 UTO-ČET 18.30-20.00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 14.3.-6.6.2017.
15. ENGLESKI COMBI 3 B2/3 ČET 17.10-19.25 AMRUŠEVA 10 GERMANY 9.3.-15.6.2017.