ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Engleski

 
 

Engleski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 ENGLESKI COMBI EXPRESS A1 PON/PET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 LONDON/FRANCE 12.10-17.12.2018
2 ENGLESKI COMBI 3 A1.2
3 ENGLESKI COMBI 3 A2.1 PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 LONDON 1.10-28.1.2019
4 ENGLESKI COMBI 3 A2.2 UTO 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 LONDON 2.10-29.1.2019
5 ENGLESKI COMBI 3 B1.1 SRI 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 ITALY 3.10-30.1.2019
6 ENGLESKI COMBI 3 B1.1 SRI 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 LONDON 3.10-30.1.2019
7 ENGLESKI COMBI 3 B1.2 PET 17:15-19:30 AMRUŠEVA 10 FRANCE 5.10- 1.2.2019
8 ENGLESKI COMBI 3 B2.1 UTO 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 ITALY 2.10-29.1.2019
9 ENGLESKI COMBI 3 B2.1 PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 FRANCE 1.10-28.1.2019
10 ENGLESKI COMBI 3 B2.2 PET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 ITALY 5.10- 1.2.2019
11 ENGLESKI COMBI 3 B2.3 PON 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 1.10-28.1.2019
12 ENGLESKI COMBI 3 C1.1 SRI 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 3.10-30.1.2019
13 ENGLESKI COMBI 3 C1.2 SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 3.10-30.1.2019
14 ENGLESKI COMBI 3 B2.3 SRI 17:15-19:30 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 3.10-30.1.2019
15 ENGLESKI COMBI 3 C1.3 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 GERMANY 4.10-31.1.2019
16 ENGLESKI COMBI 3 C2.1 UTO 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 GERMANY 2.10-29.1.2019
17 ENGLESKI U FINANCIJAMA I RAČUNOVODSTVU B1/B2 UTO 17:30-19:00 BERISLAVIĆEVA 13 3 9.10-18.12.2018
18 ENGLESKI ZA PRAVNIKE B2/C1 UTO 19:05-20:35 BERISLAVIĆEVA 13 3 9.10-18.12.2018
19 ENGLESKI KONVERZACIJSKI COMBI 3 C1/C2 ČET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 GERMANY 11.10-20.12.2018
20 CAE PRIPREME REFRESH TEČAJ C1 ČET 19:50-22:05 BERISLAVIĆEVA 13 4 11.10-29.11.2018
21 POSLOVNI ENGLESKI B2/1 PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 SPAIN 1.10-28.1.2019
22 ENGLESKI PREMIUM A1+A2 PON-PET 17:30-20:45 GUNDULIĆEVA 12 DO ČET/BERISLAVIĆEVA 13 U PET 9.10-7.11.2018
23 ENGLESKI PREMIUM B1 PON-PET 17:30-20:45 15.10-6.11.2018
24 ENGLESKI IELTS PRIPREME PET