ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Engleski

 
 

Engleski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. ENGLESKI COMBI 3 A1/1 PON 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 LONDON 2.10.-29.1.2018.
2. ENGLESKI COMBI 3 A1/2 PON 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 FRANCE 2.10.-29.1.2018.
3. ENGLESKI COMBI 3 A2/1 SRI 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 LONDON 4.10.-31.1.2018.
4. ENGLESKI COMBI 3 A2/2 PET 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 ITALY 6.10.-26.1.2018.
5. ENGLESKI COMBI 3 B1/1 UTO 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 GERMANY 3.10.-30.1.2018.
6. ENGLESKI COMBI 3 B1/2 PET 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 ITALY 6.10.-26.1.2018.
7. ENGLESKI COMBI 3 B2/1 PON 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 2.10.-29.1.2018.
8. ENGLESKI COMBI 3 B2/2 SRI 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 4.10.-31.1.2018.
9. ENGLESKI COMBI B2/3 SRI 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 LONDON 4.10.-31.1.2018.
10. ENGLESKI CLASSICO C1/1 UTO-ČET 17.00-18.30 AMRUŠEVA 10 FRANCE 3.10.-9.1.2018.
11. ENGLESKI CLASSICO C1/2 UTO-ČET 20.05-21.35 AMRUŠEVA 10 FRANCE 3.10.-9.1.2018.
12. ENGLESKI KONVERZACIJA C1/C2 SRI 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 11.10.-20.12.2017.
13. ENGLESKI COMBI 3 B2/1 SRI 17.00-19.15 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 4.10.-31.1.2018.
14. ENGLESKI COMBI 3 C1/1 ČET 17.10-19.25 AMRUŠEVA 10 GERMANY 5.10.-25.1.2018.
15. ENGLESKI COMBI 3 C1/3 PON 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 LONDON 2.10.-29.1.2018.
16. ENGLESKI POSLOVNI B2 UTO 19.50-22.05 AMRUŠEVA 10 GERMANY 3.10.-30.1.2018.
17. ENGLESKI tečaj za pravnike B2 PET 17.30-19.00 AMRUŠEVA 10 LONDON 6.10.-15.12.2018.
18. ENGLESKI pripreme CAE CAE PET 19.05-21.20 AMRUŠEVA 10 LONDON 13.10.-24.11.2017.
19. ENGLESKI pripreme IELTS IELTS SUB 9.00-12,15 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 7.10.-4.11.2017.
20. ENGLESKI pripreme TOLES TOLES          
20. ENGLESKI COMBI 3 B1/1 PON 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 2.10.-29.1.2018.
21. ENGLESKI PREMIUM EXPRESS A1+A2 PON-PET 17.30-20.45 GUNDULIĆEVA 12 3.kat, uč 1b 30.10.-27.11.2017.
22. ENGLESKI PREMIUM EXPRESS B1 PON-PET 17.30-20.45 GUNDULIĆEVA 12 3.kat, uč. B 9.10.-27.10.2017.