ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Engleski

 
 

Engleski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE

1.

ENGLESKI

COMBI 3

A1/2

PON

17:25-19:40

Amruševa 10

LONDON

05.03.-18.06.2018.

2.

ENGLESKI

COMBI 3

A2/1

UTO

17:25-19:40

Amruševa 10

LONDON

06.03.-19.06.2018.

3.

ENGLESKI

COMBI 3

A2/2

SRI

19:45-22:00

Amruševa 10

LONDON

07.03.-20.06.2018.

4.

ENGLESKI

COMBI 3

B1/1

PET

17:15-19:30

Amruševa 10

FRANCE

02.03.-15.06.2018.

5.

ENGLESKI

CE

B1

UTO/ČET

19:45-22:00

Amruševa 10

LONDON

06.03.-15.05.2018.

6.

ENGLESKI

COMBI 3

B1/2

PON

17:25-19:40

Anmruševa 10

STOCKHOLM

05.03.-18.06.2018.

7.

ENGLESKI

COMBI 3

B1/2

UTO

17:30-19:45

Amruševa 10

GERMANY

06.03.-19.06.2018.

8.

ENGLESKI

COMBI 3

B2/1

PET

17:30-19:45

Amruševa 10

ITALY

02.03.-15.06.2018.

9.

ENGLESKI

COMBI 3

B2/2

PON

19:45-22:00

Amruševa 10

FRANCE

05.03.-18.06.2018.

10.

ENGLESKI

COMBI 3

B2/2

SRI

17:15-19:30

Amruševa 10

STOCKHOLM

07.03.-20.06.2018.

11.

ENGLESKI

COMBI 3

B2/3

SRI

19:45-22:00

Amruševa 10

FRANCE

07.03.-20.06.2018.

12.

ENGLESKI

COMBI 3

C1/1

SRI

17:30-19:45

Amruševa 10

FRANCE

07.03.-20.06.2018.

13.

ENGLESKI

COMBI 3

C1/2

ČET

17:15-19:30

Amruševa 10

GERMANY

01.03-21.06.2018.

14.

ENGLESKI

COMBI 3

C1/3

UTO

19:50-22:05

Amruševa 10

GERMANY

06.03.-19.06.2018.

15.

ENGLESKI

KONV

C1/C2

SRI

19:50-21:20

Amruševa 10

GERMANY

07.03.-13.06.2018.

16.

ENGLESKI za pravnike

COMBI 3

B2/C1

PET

19:45-22:00

Amruševa 10

LONDON

20.04. – 8.6.2018.

17.

ENGLESKI

COMBI 3

C2/1

ČET

17:00-19:15

Amruševa 10

FRANCE

01.03.-21.06.2018.

18.

ENGLESKI

pripreme CAE

C1

PET

19:45-22:00

Amruševa 10

LONDON

02.03.-13.04.2018.

19.

ENGLESKI

u fin. i rač. B1/B2

B1/B2

UTO

18:15-19:45

Amruševa 10

ITALY

27.03- 12.06.2018.

20.

ENGLESKI

pripreme IELTS

IELTS

PET

19:45-22:00

          Amruševa 10

FRANCE

02.03.-13.04.2018.

21.

POSLOVNI ENGLESKI

 

B2

ČET

19:30-21:45      

        Berislavićeva 13

4              

08.03.-21.06.2018.