ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 FRANCUSKI COMBI 3 A1.1 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 LONDON 2.3-15.6.2019
2 FRANCUSKI COMBI 3 A1.1 SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 6.3-19.6.2019
3 FRANCUSKI COMBI 3 A1.2 PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 4.3-17.6.2019
4 FRANCUSKI COMBI 3 A2.1 PON 19:45.22:00 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 4.3-17.6.2019
5 FRANCUSKI COMBI 3 A2.2 UTO 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 5.3-18.6.2019
6 FRANCUSKI COMBI 3 B1.1 ČET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 7.3-13.6.2019
7 FRANCUSKI COMBI 3 B1.2 UTO 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 5.3-18.6.2019
8 FRANCUSKI ZA DJECU U IZRADI
9 PRAVNI FRANCUSKI U IZRADI