ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. FRANCUSKI COMBI 3 A1/1 UTO 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 3.10.-30.1.2018.
2. FRANCUSKI COMBI 3 A1/2 ČET 19.30-21.45 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 5.10.-25.1.2018.
3. FRANCUSKI COMBI 3 A2/1 UTO 17.25-19.40 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 3.10.-30.1.2018.
4. FRANCUSKI COMBI 3 A2/2 ČET 17.10-19.25 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.3 5.10.-25.1.2018.
5. FRANCUSKI COMBI 3 B1/1 SRI 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 4.10.-31.1.2018.