ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE

1.

FRANCUSKI

COMBI 3

A1/1

PON

19.45-22:00

Berislavićeva 13

1

05.03.-18.06.2018.

2.

FRANCUSKI

COMBI 3

A1/2

UTO

19:45-22:00

Berislavićeva 13

1

06.03.-19.06.2018.

3.

FRANCUSKI

COMBI 3

A2/1

ČET

17:30-19:45

Berislavićeva 13

3

01.03.-21.06.2018.

4.

FRANCUSKI

COMBI 3

A2/2

UTO

17:25-19:40

Berislavićeva 13

1

06.03.-19.06.2018.

5.

FRANCUSKI

COMBI 3

B1/2

SRI

19:45-22:00

Berislavićeva 13

3

07.03.-20.06.2018.