ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. FRANCUSKI COMBI 3 A1/1 ČET 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 STOCKHLM 2.3.-8.6.2017.
2. FRANCUSKI COMBI 3 A1/2 UTO 17.10-19.25 AMRUŠEVA 10 SPAIN 7.3.-20.6.2017.
3. FRANCUSKI COMBI 3 A2/1 ČET 17.10-19.25 AMRUŠEVA 10 SPAIN 9.3.-15.6.2017.
4. FRANCUSKI COMBI 3 A2/2 SRI 19.40-21.55 AMRUŠEVA 10 SPAIN 8.3.-21.6.2017.
5. FRANCUSKI COMBI 3 A1/1 SUB 11.20-13.35 AMRUŠEVA 10 FRANCE 11.3.-24.6.2017.