ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 FRANCUSKI COMBI 3 A1.1 PON 17:25-19:40 BERISLAVIĆEVA 13 1 1.10-28.1.2019
2 FRANCUSKI COMBI 3 A1.2 PON 19:45.22:00 BERISLAVIĆEVA 13 1 1.10-28.1.2019
3 FRANCUSKI COMBI 3 A2.1 UTO 19:45.22:00 BERISLAVIĆEVA 13 1 2.10-29.1.2019
4 FRANCUSKI COMBI 3 A2.2 ČET 17:30-19:45 BERISLAVIĆEVA 13 3 4.10-31.1.2019
5 FRANCUSKI COMBI 3 B1.1 UTO 17:25-19:40 BERISLAVIĆEVA 13 1 2.10-29.1.2019
6 FRANCUSKI COMBI 3 B1.2
7 FRANCUSKI COMBI B2.1 SRI 19:45-22:00 BERISLAVIĆEVA 13 3 3.10-30.1.2019
8 FRANCUSKI ZA DJECU
9 PRAVNI FRANCUSKI B1/B2 SRI 18:00-19:30 BERISLAVIĆEVA 13 3 10.10-19.12.2018