ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE

1.

HRVATSKI ZA STRANCE

COMBI EXPRESS

A1

PON/SRI

17:10-19:25

Berislavićeva 13

         4

26.02.—2.05.2018.

2.

DISCOVER CROATIA BY LEARNING CROATIAN        

 

A1/1       

PON//PET

9-10:30/11-12:30

pauza 11-12,30

Amruševa 10

Spain

26.03.-30.03.2018.