ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. HRVATSKI COMB EXPRESS A1 UTO-ČET 15.00-17.15 Berislavićeva 13 2 14.3.-18.5.2017.
2. HRVATSKI COMB EXPRESS A2 PON-SRI 15.00.-17.15  Berislavićeva 13 1 13.3.-24.5.2017.