ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. HRVATSKI COMBI EXPRESS A1 PON-SRI 17.25-19.40 Berislavićeva 13 UČ.1 9.10.-18.12.2017.
2. HRVATSKI COMBI EXPRESS A2 UTO-ČET 15.00-17.15 Berislavićeva 13 UČ.2 10.10.-14.12.2017.
3. HRVATSKI COMBI EXPRESS B1 PON-SRI 15.00.-17.15 Berislavićeva 13 UČ.2 9.10.-18.12.2017.