ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 HRVATSKI ZA STRANCE COMBI EXPRESS A1 PON-SRI 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 ITALY 11.3.-22.5.2019.
2 HRVATSKI ZA STRANCE COMBI EXPRESS A2 UTO-PET 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 ITALY 12.3.-16.5.2019.