ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Japanski

 
 

Japanski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. JAPANSKI COMBI 3 A1/1 UTO 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.4 3.10.-16.01.2018.