ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Njemački

 
 

Njemački

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. NJEMAČKI COMBI 3 A1/1 SUB 11.20-13.35 AMRUŠEVA 10 ITALY 4.3.-17.6.2017.
2. NJEMAČKI COMBI EXPRESS A1 UTO-ČET 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 ITALY 14.3.-18.5.2017.
3. NJEMAČKI COMBI 3 A1/2 SUB 11.20-13.35 AMRUŠEVA 10 GERMANY 4.3.-17.6.2017.
4. NJEMAČKI CLASSICO A1/2 UTO-ČET 17.30-19.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.3 14.3.-6.6.2017.
5. NJEMAČKI COMBI EXPRESS A2 PON-SRI 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 ITALY, sri FRANCE 6.3.-17.5.2017.
6. NJEMAČKI CLASSICO A2/1 PON-SRI 17.30-19.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 6.3.-5.6.2017.
7. NJEMAČKI COMBI 3 A2/1 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 GERMANY 4.3.-17.6.2017.
8. NJEMAČKI CLASSICO A2/2 UTO-ČET 19.00-20.30 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 14.3.-6.6.2017.
9. NJEMAČKI COMBI 3 A2/2 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 FRANCE 4.3.-17.6.2017.
10. NJEMAČKI CLASSICO B1/1 PON-SRI 20.35-22.05 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 6.3.-5.6.2017.
11. NJEMAČKI COMBI EXPRESS B1 PON-SRI 19.50-22.05 AMRUŠEVA 10 ITALY, sri FRANCE 6.3.-17.5.2017.
12. NJEMAČKI COMBI 3 B1/2 SUB 11.20-13.35 AMRUŠEVA 10 LONDON 4.3.-17.6.2017.
13. NJEMAČKI COMBI 3 B2/1 UTO-ČET 20.35-22.05 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 14.3.-6.6.2017.
14. NJEMAČKI COMBI 3 B2/2 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 ITALY 4.3.-17.6.2017.
15. NJEMAČKI CLASSICO B2/2 PON-SRI 19.00-20.30 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.2 6.3.-5.6.2017.
16. NJEMAČKI CLASSICO B2/3 UTO-ČET 19.50-21.20 AMRUŠEVA 10 ITALY 14.3.-6.6.2017.
17. NJEMAČKI COMBI 3 C1/1 PET 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 17.3.-19.5.2017.
18. NJEMAČKI GOETHE UBRZANI B2 SUB 9.00-11.15; 11.30-13.00 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 1.4.-29.4.2017.
19. NJEMAČKI PE A1+A2 PON-PET 17.30-19.00; 19.30-21.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.4 6.3.-31.3.2017.
20. NJEMAČKI PE B1 PON-PET 17.30-19.00; 19.30-21.00 BERISLAVIĆEVA 13   3.4.-24.4.2017.
21. NJEMAČKI CE A1 PON-SRI 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 GERMANY 13.3.-24.5.2017.
22. NJEMAČKI CE A2 UTO-ČET 19.50-22.05 AMRUŠEVA 10 LONDON 14.3.-18.5.2017.
23. NJEMAČKI CE B1          
24. NJEMAČKI za med. osoblje B1/B2 PET 19.50-22.05 AMRUŠEVA 10 SPAIN 17.3.-9.6.2017.
25. NJEMAČKI COMBI EXPRESS A1 PON-SRI 15.15-17.30 AMRUŠEVA 10 GERMANY 20.3.-31.5.2017.
26. NJEMAČKI COMBI EXPRESS A2 UTO-ČET 15.15-17.30 AMRUŠEVA 10 GERMANY 21.3.-25.5.2017.