ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Portugalski

 
 

Portugalski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 PORTUGALSKI COMBI 3 A1.1 PET 17:00-19:15 5.10-1.2.2019