ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Slovenski

 
 

Slovenski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 SLOVENSKI PREMIUM A1+A2 PON-PET
2 SLOVENSKI COMBI EXPRESS A1 U IZRADI
3 SLOVENSKI COMBI EXPRESS A2 U IZRADI