ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Slovenski

 
 

Slovenski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. SLOVENSKI COMBI 3 POČETNI A2 UTO 17.30-19.45 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 7.3.-20.6.2017.
2. SLOVENSKI COMBI 3 NAPREDNI A2/2 ČET 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 2.3.-8.6.2017.