ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Španjolski

 
 

Španjolski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE

1.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

A1/1

UTO

19:45-22:00

Amruševa 10

SPAIN

06.03.-19.06.2018.

2.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

A1/1

SUB

11:20-13:35

Amruševa 10

STOCKHOLM

03.03.-23.06.2018.

3.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

A1/2

UTO

17:30-19:45

Amruševa 10

SPAIN

06.03.-19.06.2018.

4.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

A1/2

SUB

09-00-11:15

Amruševa 10

STOCKHOLM

03.03.-23.06.2018.

5.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

A2/1

ČET

19:45-22:00

Amruševa 10

SPAIN

01.03-21.06.2018.

6.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

A2/2

SRI

17:15-19:30

Amruševa 10

SPAIN

07.03.-20.06.2018.

7.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

B1/1

SRI

19.40-21:55

Amruševa 10

STOCKHOLM

07.03.-20.06.2018.

8.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

B1/2

PON

19:45-22:00

Amruševa 10

SPAIN

05.03.-18.06.2018.

9.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

B2/1

PON

17:15-19:30

Amruševa 10

SPAIN

05.03.-18.06.2018.

10.

ŠPANJOLSKI

COMBI 3

B2/2

ČET

17:25-19:40

Amruševa 10

SPAIN

01.03.-21.06.2018.

11.

ŠPANJOLSKI

KONV

B2/3

ČET

20:30-22:00

Amruševa 10

STOCKHOLM

01.03.-14.06.2018.