ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Španjolski

 
 

Španjolski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2/1 SRI 19.35-21.50 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 8.3.-21.6.2017.
2. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1/2 SRI 17.15-19.30 AMRUŠEVA 10 SPAIN 8.3.-21.6.2017.
3. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1/1 ČET 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 9.3.-15.6.2017.
4. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2/2 PON 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 6.3.-19.6.2017.
5. ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1/1 PON 17.15-19.30 AMRUŠEVA 10 SPAIN 6.3.-19.6.2017.
6. ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1/2 UTO 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 7.3.-20.6.2017.
7. ŠPANJOLSKI KONVERZACIJA C1 ČET 17.15-19.30 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 16.3.-18.5.2017.
8. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1/1 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 SPAIN 11.3.-24.6.2017.