ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Španjolski

 
 

Španjolski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 SRI 19:35-21:50 AMRUŠEVA 10 FRANCE 3.10-30.1.2019
2 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 PON 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 1.10-28.1.2019
3 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 6.10-2.2.2019
4 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.2 UTO 19:45-22:00 2.10-29.1.2019
5 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.2 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 6.10-2.2.2019
6 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.1 UTO 17:30-19:45 BERISLAVIĆEVA 13 UČIONA 4 2.10-29.1.2019
7 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.2 ČET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 4.10-31.1.2019
8 ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1.1 SRI 17:15-19:30 AMRUŠEVA 10 FRANCE 3.10-30.1.2019
9 ŠPANJOLSKI B1.2
10 ŠPANJOLSKI B2.1
11 ŠPANJOLSKI B2.2
12 ŠPANJOLSKI COMBI 3 B2.3 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 SPAIN 4.10-31.1.2019
13 ŠPANJOLSKI ZA DJECU- HOLA PET 19:00-20:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 5.10-3.5.2019