ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Španjolski

 
 

Španjolski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 2.3-15.6.2019
2 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 PON 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 4.3-17.6.2019
3 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.2 SRI 19:35-21:50 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 6.3-19.6.2019
4 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.2 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 2.3-15.6.2019
5 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 FRANCE 2.3-15.6.2019
6 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.2 UTO 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 5.3-18.6.2019
7 ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1.1 U IZRADI
8 ŠPANJOLSKI B1.2 SRI 17:15-19:30 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 6.3-19.6.2019
9 ŠPANJOLSKI B2.1 U IZRADI
10 ŠPANJOLSKI B2.2 U IZRADI
11 ŠPANJOLSKI ZA DJECU- HOLA U IZRADI