ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Španjolski

 
 

Španjolski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1/1 UTO 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 3.10.-30.1.2018.
2. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1/2 ČET 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 5.10.-25.1.2018.
3. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2/1 SRI 17.15-19.30 AMRUŠEVA 10 SPAIN 4.10.-31.1.2018.
4. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2/2 SRI 19.35-21.50 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 4.10.-31.1.2018.
5. ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1/1 PON 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 2.10.-29.1.2018.
6. ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1/2 PON 17.15-19.30 AMRUŠEVA 10 SPAIN 2.10.-29.1.2018.
7. ŠPANJOLSKI COMBI 3 B2/1 UTO 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 LONDON 3.10.-31.1.2018.
8. ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1/1 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 SPAIN 7.10.-3.2.2018.
9. ŠPANJOLSKI COMBI 3 B2/2 ČET 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 5.10.-25.1.2018.
10. HOLA ŠPANJOLSKI početni za djecu A1/1 PET 18.00-19.00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 6.10.-25.5.2018.