ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Švedski

 
 

Švedski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. ŠVEDSKI COMBI 3 A1/1 PON 19.50-22.05 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 2.10.-29.1.2018.
2. ŠVEDSKI COMBI 3 A1/2 PON 17.30-19.45 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.3 2.10.-29.1.2018.
3. ŠVEDSKI COMBI 3 A2/1 ČET 19.50-22.05 BERISLAVIĆEVA 13 UČ. 3 5.10.-25.1.2018.
4. ŠVEDSKI COMBI 3 B1/1 SRI 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 FRANCE 4.10.-31.1.2018.
5. ŠVEDSKI COMBI 3 B2/3 ČET 17.25-19.40 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.3 5.10.-25.1.2018.
6. ŠVEDSKI COMBI 3 A2/2 PET 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 6.10.-26.1.2018.
7.