ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Talijanski

 
 

Talijanski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 TALIJANSKI COMBI 3 A1.1 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 SPAIN 7.3-13.6.2019
2 TALIJANSKI COMBI 3 A1.1 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 UĆ. DESNA 2 KAT 2.3-15.6.2019
3 TALIJANSKI COMBI 3 A1.2 ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 7.3-13.6.2019
4 TALIJANSKI COMBI 3 A1.2 ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 SPAIN 7.3-13.6.2019
5 TALIJANSKI COMBI 3 A2.1 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 FRANCE 7.3-13.6.2019
6 TALIJANSKI COMBI 3 A2.2 UTO 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 5.3-18.6.2019
7 TALIJANSKI COMBI 3 B1.1 U IZRADI
8 TALIJANSKI COMBI 3 B1.2 UTO 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 FRANCE 5.3-18.6.2019
9 TALIJANSKI ZA DJECU- CIAO U IZRADI
10 TALIJANSKI KONVERZACIJSKI B2/C1 U IZRADI