ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Talijanski

 
 

Talijanski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 TALIJANSKI COMBI 3 A1.1 ČET 19:50-22:05 BERISLAVIĆEVA 13 1 4.10-31.1.2019
2 TALIJANSKI COMBI 3 A1.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 FRANCE 6.10-2.2.2019
3 TALIJANSKI COMBI 3 A1.2 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 FRANCE 4.10-31.1.2019
4 TALIJANSKI COMBI 3 A2.1 UTO 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 2.10-29.1.2019
5 TALIJANSKI COMBI 3 A2.1 SUB
6 TALIJANSKI COMBI 3 A2.2 ČET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 4.10-31.1.2019
7 TALIJANSKI COMBI 3 B1.1 UTO 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 2.10-29.1.2019
8 TALIJANSKI COMBI 3 B1.2
9 TALIJANSKI COMBI 3 B2.1
10 TALIJANSKI COMBI 3 B2.3 PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 1.10-28.1.2019
11 TALIJANSKI ZA DJECU- CIAO PET 19:00-20:00 LONDON 5.10-3.5.2019
12 TALIJANSKI KONVERZACIJSKI B2/C1 PET 17:30-19:00 5.10- 25.1.2019