ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Talijanski

 
 

Talijanski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. TALIJANSKI COMBI 3 A1/1 UTO 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 3.10.-30.1.2018.
2. TALIJANSKI COMBI 3 A1/1 SUB 11.20-13.35 AMRUŠEVA 10 SPAIN 7.10.-3.2.2018.
3. TALIJANSKI COMBI 3 A1/2 ČET 19.35-21.50 AMRUŠEVA 10 GERMANY 5.10.-25.1.2018..
4. TALIJANSKI COMBI 3 A2/1 UTO 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 3.10.-30.1.2018.
5. TALIJANSKI COMBI 3 A2/2 ČET 17.15-19.30 AMRUŠEVA 10 SPAIN 5.10.-25.1.2018.
6. TALIJANSKI COMBI 3 B1/1 PON 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 2.10.-29.1.2018.
7. TALIJANSKI COMBI 3 A1/2 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 LONDON 7.10.-3.2.2018.