ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Talijanski

 
 

Talijanski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. TALIJANSKI COMBI 3 A1/1 ČET 19.30-21.45 AMRUŠEVA 10 GERMANY 9.3.-8.6.2017.
2. TALIJANSKI COMBI 3 A1/2 UTO 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 7.3.-20.6.2017.
3. TALIJANSKI COMBI 3 A2/1 UTO 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 7.3.-20.6.2017.
4. TALIJANSKI COMBI 3 A2/2 PON 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 LONDON 6.3.-19.6.2017.
5. TALIJANSKI COMBI 3 B1/1 SRI 19.45-22.00 AMRUŠEVA 10 GERMANY 8.3.-21.6.2017.
6. TALIJANSKI COMBI 3 B1/2          
7. TALIJANSKI COMBI 3 B2/1 PON 17.25-19.40 AMRUŠEVA 10 LONDON 6.3.-19.6.2017.
8. TALIJANSKI COMBI 3 A1/1 SUB 9.00-11.15 AMRUŠEVA 10 LONDON 11.3.-24.6.2017.