ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Talijanski

 
 

Talijanski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE

1.

TALIJANSKI

COMBI 3

A1/1

ČET

17:25-19:40

Berislavićeva 13

1

01.03.-21.06.2018.

2.

TALIJANSKI

COMBI 3

A1/2

UTO

19:45-22:00

Amruševa 10

STOCKHOLM

06.03.-19.06.2018.

3.

TALIJANSKI

COMBI 3

A1/2

SUB

11:20-13:35

Amruševa 10

SPAIN

03.03.-23.06.2018.

4.

TALIJANSKI

COMBI 3

A2/1

ČET

19:45-22:00

Berislavićeva 13

 2

01.03 - 21.06.2018.

5.

TALIJANSKI

COMBI 3

A2/2

UTO

17:25-19:40

Amruševa 10

STOCKHOLM

06.03.-19.06.2018

6.

TALIJANSKI

COMBI 3

B1/1

PON

17:25-19:40

Berislavićeva 13

1

05.03.-18.06.2018

7.

TALIJANSKI

COMBI 3

B1/2

PON

19:45-22:00

Berislavićeva 13

4

05.03.-18.06.2018.

8.

TALIJANSKI

COMBI 3

B2/2

SRI

17:25-19:40

Berislavićeva 13

3

07.03.-20.06.2018.

9.

TALIJANSKI

COMBI 3

B2/1

 

 

 

 

U IZRADI