ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Turski

 
 

Turski

  JEZIK VRSTA TEČAJA  RAZINA DANI VRIJEME  LOKACIJA UČIONICA TRAJANJE
1. DANSKI COMBI 3 A1/1 PET 17.30-19.45 AMRUŠEVA 10 GERMANY 3.3.-16.6.2017.
2. DANSKI COMBI 3 A1/2 UTO 19.45-22.00 BERISLAVIĆEVA 13 UČ.1 7.3.-20.6.2017.