ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Individualni tečajevi stranih jezika

 
 

Individualni tečajevi stranih jezika

Individualni tečaj First class intensive

Individualni tečaj First class intensive karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti.

Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

Ciljevi First class intensive tečaja razlikuju se koliko i njegovi polaznici.

Program First class intensive tečaja:

 • poslovni strani jezik
 • poslovna korespondencija
 • brušenje komunikacijskih vještina
 • priprema za polaganje međunarodnih ispita
 • priprema za novi posao
 • usavršavanje stranog jezika
 • učenje novog stranog jezika od samog početka

Mjesto i vrijeme tečaja se dogovara s profesorom u vrijeme kad to najbolje odgovara polazniku tečaja i ovisno o raspoloživosti učionica.

 • DINAMIKA: 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2 šk. sata
 • TRAJANJE:  max 1 mjesec
 • FOND SATI: 15
 • CIJENA: 2.700,00 kn

*Cijena tečaja uključuje:
– test poznavanja jezika
– literaturu za tečaj
– certifikat o završenom tečaju na hrvatskom i engleskom jeziku (po položenom pismenom i usmenom ispitu)

 

Individualni sat stranog jezika

Individualni sat stranog jezika karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti.

Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

Ciljevi individualnog sata stranog jezika su različiti kao i njegovi polaznici:

 • poslovni strani jezik
 • poslovna korespondencija
 • brušenje komunikacijskih vještina
 • priprema za polaganje međunarodnih ispita
 • priprema za novi posao
 • usavršavanje stranog jezika
 • učenje novog stranog jezika od samog početka

 

 • DINAMIKA: 1*2 (minimalna dinamika)
 • CIJENA: 180,00 kn

*Cijena tečaja uključuje:
– literaturu za tečaj
– uvjerenje o završenom tečaju ukoliko se polaznik odluči na završni ispit (za minimalan broj od 8 školskih sati)

 

Poluindividualni sat stranog jezika (2-4 polaznika)

DINAMIKA: 1*2 ili 1*3
CIJENA: 90 kn po osobi po šk. satu