ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Uskrsni vokabular na engleskom!

 
 

Uskrsni vokabular na engleskom!

Uskrsni vokabular na engleskom!

Uskrsni vokabular na engleskom!

 

Uskrs nam je pred samim vratima! Ovdje možete pronaći neke bitne riječi i izraze koji vam mogu biti korisni u ovo blagdansko vrijeme.

 

Good Friday

This is the name for the Friday before Easter. It commemorates the day that Jesus was killed. That may not seem “good,” so why do they call it “Good Friday”?

Probably, the word “good” is historically related to the word “holy,” which means that it’s connected to God. Or, some people say that the word “good” is connected to the word “God,” and that the word changed over time.

So there might not be a 100% clear reason for the name, but it’s clear that it’s always the Friday before Easter Sunday.

Veliki Petak

Velikim petkom se naziva petak prije samoga Uskrsa, dan na koji se obilježava spomen na Isusovu smrt. Sam događaj nije baš 'dobar', pa zašto se onda Veliki petak na engleskom naziva 'Dobri petak'?

Vjerojatno jer se kroz povijest riječ 'good' (hrv. dobar) povezivala s riječi 'holy', a samim tim i s Bogom. Ili, prema nekim drugim izvorima, riječ 'good' je povezivana s riječi 'God' (hrv. Bog) te se s vremenom promijenila.

Iako nitko nije 100% siguran koji je razlog njegova imena, svi se ipak slažu da je to petak prije Uskrsa.

Primjer: 

“In the United States, most stores stay open on Good Friday. By contrast, in Latin America, most stores are closed to commemorate the day.”

 

The Passion

Depending on the context, this word can mean different things. But in the context of Easter, it refers to the suffering and death of Jesus Christ. It’s called “the Passion” because it comes from the old Latin word for “suffering.”

There are also activities around Easter called “Passion Plays.” In these plays, actors pretend that they’re Jesus and the other important people in the story of the crucifixion. One interesting version of this passion play happens in a city called Oberammergau, Germany—but only once every 10 years!

Pasija

Ovisno o kontekstu, ova riječ znači nekoliko različitih stvari. Ali u kontekstu Uskrsa, odnosi se na patnju i smrt Isusa Krista. Naziva se Pasija jer dolazi od stare latinske riječi za 'patnju'.

U Uskrsno vrijeme u crkvama se održavaju različiti obredi koji se nazivaju 'Uskrsnim obredima'. U tim obredima glumci se pretvaraju da su Isus i drugi važni ljudi iz priće o raspeću. Jedna zanimljiva verzija tih obreda održava se u gradu Oberammergau u Njemačkoj - ali samo svakih 10 godina!

Primjer: 

“Every year in the city I live in, people do a big procession (march) that depicts (shows) the Passion of Jesus. An actor plays Jesus and carries a cross down the street.” All this talk about crucifixion and death is making me sad. Let’s move on to some happier words!

 

Crucifixion

This is when some of these definitions start getting depressing.

As we saw in #13, Jesus was killed on Good Friday. The way that he was killed was by crucifixion. If a person is crucified (“to crucify” is the verb), then he or she is hung on a cross and left to die a very slow, painful death.

Raspeće

Došli smo i do pomalo depresivnih definicija. Kao što je već spomenuto, Isus je ubijen na Veliki petak razapinjanjem na križ. Ako se netko razapne (razapeti/razapinjati je glagol koji se koristi), onda se ta osoba objesi na križ na kojemu potom umire sporom i bolnom smrću.

Primjer: 

Crucifixion was a relatively common form of execution (putting someone to death) in the Roman Empire.”

 

Crucifix

The crucifix is a common symbol of Christianity. It’s a cross with Jesus on it. Many Christians wear crucifixes on necklaces or have them hanging on a wall to remind them of their faith.

Raspelo

Raspelo je čest simbol u kršćanstvu. Raspelom se naziva križ s raspetim Isusom na njemu. Mnogi kršćani nose raspela na ogrlicama ili ih postavljaju na zid da ih podsjećaju na njihovu vjeru.

Primjer: 

“Different churches have different symbols. Some have just plain crosses, without Jesus. Other churches, especially Catholic ones, have crucifixes.”

 

Easter eggs

1. A hard-boiled egg that is dyed and often decorated as part of the Easter celebration

2. An artificial egg, typically chocolate, given at Easter, esp. to children

Pisanice

1. Tvrdo kuhana jaja koja su obojena i često dekorirana kao dio priprema za proslavu Uskrsa.

2. Umjetna jaja, obično čokoladna, koja se u Uskrsno vrijeme darivajuju, posebice djeci

 

Jellybeans - a favorite Easter candy

Žele-bonboni - omiljeni Uskrsni slatkiši

 

Tomb

Wait, this isn’t a happy word! A tomb is a place where you put a dead body. Another word for that place is “grave,” but usually graves are in the ground, and tombs are above the ground. This is connected to Easter because, according to Christian beliefs, after Jesus died, his body was put in a tomb — and three days later he was gone.

Grobnica

Samo malo, pa ovo uopće nije radosna riječ! Grobnica je mjesto gdje se polažu mrtva tijela. Druga riječ za grobnicu je 'grob', ali grobovi su obično ukopani u zemlji, dok su grobnice podignute iznad zemlje. Grobnica je povezana s Uskrsom jer, prema kršćanskom vjerovanju, nakon Isusove smrti njegovo tijelo je položeno u grobnicu - i tri dana kasnije je iz nje nestalo.

Primjer: 

“When I die, I don’t need an expensive tomb, since I want to be cremated. That means that people will burn my body.”

 

Resurrection

Finally, a happy word! As I mentioned in #4, “resurrection” means “re-birth.” The connection to Easter is that Christians believe that after Jesus was crucified and dead, he was resurrected three days later on Easter Sunday. So basically, resurrection means bringing something dead back to life.

This can also be used in a non-literal context. For example, if a music group becomes less popular over time but then they have a surprise hit song, you can say that the song “resurrected” the group’s popularity.

Uskrsnuće

Konačno radosna riječ! Kao što je već spomenuto kod broja 4, 'uskrsnuće' znači 'ponovno rođenje'. Povezano je s Uskrsom jer kršćani vjeruju da, nakon što je raspet i umro, Isus je tri dana kasnije uskrsnuo na Uskrsnu nedjelju. Što znači da je usksnuće zapravo povrtaka nečega mrtvoga u život.

Ovaj pojam se također koristi i u prenesenom značenju. Primjerice, ako je neka glazbena skupina tijekom godina izgubila na popularosti, ali su se iznenada vratili na scenu s novim hitom, može se reći da je ta nova pjesma 'uskrsnula grupu' i vratila im popularnost.

Example: 

“One of the most basic beliefs of Christianity is the resurrection of Jesus. Basically all Christians believe that.”

 

Sunrise service

This is a common activity for Easter Sunday. It’s a type of church service that starts early in the morning so that people can see the sunrise during the service. Because the idea is to think about the resurrection of Jesus while watching the sun rise, these services usually happen outside (so that you can see the sun).

Rana misa

Ovo je Uskrsni običaj tipičan za Uskrsnu nedjelju. Ova vrsta crkvene svečanosti započinje rano ujutro kako bi ljudi tijekom same mise mogli vidjeti svanuće dana. Poanta rane mise je da se razmišlja o Isusovu uskrsnuću dok se promatra osvit dana jer se ove mise obično održavaju vani (kako bi se vidio izlazak sunca).

Primjer: 

“I want to go to the sunrise service this Easter, but last time it was still freezing and snowy, and I don’t think it will be any warmer this year!”