ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

talijanski

 
 

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje
U Abc stranim jezicima možete potražiti i usluge usmenog prevođenja. Razlikujemo dva tipa usmenog prevođenja – simultano i konsekutivno. Simultano prevođenje, kao što mu i ime kaže, odvija se istovremeno s govorom na izvornom jeziku. Upravo zbog toga, ovakav tip prevođenja čest je na konferencijama, skupovima i velikim međunarodnim sastancima jer omogućuje većem broju ljudi da na...
Saznaj više