ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Engleski

 
 

Engleski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 ENGLESKI A1 (4) PON/SRI 15:05-17:20 AMRUŠEVA 10 SPAIN 9.3. - 18.5.2022.
2 ENGLESKI A1 (5) UTO/ČET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 10.3. - 17.5.2022.
3 ENGLESKI A2 (8) PON/PET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 LONDON 11.3. - 20.5.2022.
4 ENGLESKI B1 (9) PON/SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 28.3. - 6.6.2022.
5 ENGLESKI B1 (10) UTO/ČET 15:05-17:20 AMRUŠEVA 10 SPAIN 24.3. - 31.5.2022.
6 ENGLESKI B1 (11) UTO/ČET 8:30-10:45 AMRUŠEVA 10 24.3. - 31.5.2022.
7 ENGLESKI B2 (13) UTO/ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 10.3. - 21.6.2022.
8 ENGLESKI C1 (14) PON/SRI/PET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 14.3. - 10.6.2022.
9 ENGLESKI B1/2 (16) PON 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 14.3 .- 27.6.2022.
10 ENGLESKI B1/2 (17) PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 14.3 .- 27.6.2022.
11 ENGLESKI C1 (21) PET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 11.3. - 13.5.2022.
12 ENGLESKI B2 PON/SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 28.3. - 18.7.2022.
13 ENGLESKI B1.2 (16) PON 19:45 - 22:00 AMRUŠEVA 10 DRUGI KAT, DESNO 14.3. - 20.6.2022.