ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 FRANCUSKI COMBI 3 A1.1 UTO 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 1.10.-28.1.2020.
2 FRANCUSKI COMBI 3 A1.2 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 LONDON 5.10.-1.2.2020.
3 FRANCUSKI COMBI 3 A1.2 SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 2.10.-29.1.2020.
4 FRANCUSKI COMBI 3 A2.1 PON 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 7.10.-27.1.2020.
5 FRANCUSKI COMBI 3 A2.2 PON 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 7.10.-27.1.2020.
6 FRANCUSKI COMBI 3 B1.1 UTO 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 1.10.-28.1.2020.
7 FRANCUSKI COMBI 3 B1.2 ČET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 3.10.-30.1.2020.
8 FRANCUSKI DE LUX B2.1 UTO 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 FRANCE 15.10.-21.1.2020.