ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Francuski

 
 

Francuski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 FRANCUSKI A1 (5) PON/SRI 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 16.3. - 25.5.2022.
2 FRANCUSKI B1 UTO/ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 GERMANY 24.3. - 31.5.2022.
3 FRANCUSKI A1A2 DJECA SUB 11:30 - 13:00 AMRUŠEVA 10 FRANCE 19.3. - 18.5.2022.