ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 HRVATSKI ZA STRANCE A2 PON/SRI 17:15-19:30 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNO 14.3. - 23.5.2022.
2 HRVATSKI ZA STRANCE B2 PON/SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 ONLINE 23.3. - 13.6.2022.
3 HRVATSKI ZA STRANCE A1 PON/SRI 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 ZBORNICA 16.3. - 25.5.2022.