ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Hrvatski za strance

 
 

Hrvatski za strance

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 HRVATSKI ZA STRANCE COMBI EXPRESS A1 UTO/ČET 15:10-17:25 AMRUŠEVA 10 SPAIN 10.10.-17.12.2019.
2 HRVATSKI ZA STRANCE COMBI EXPRESS A2 PON/SRI 15:10-17:25 AMRUŠEVA 10 GERMANY 9.10.-16.12.2019.