ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Njemački

 
 

Njemački

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 NJEMAČKI A1 (1a) PON/SRI/PET 17:25 - 19:40 AMRUŠEVA 10 ITALY 9.3. - 25.4.2022.
2 NJEMAČKI A2 (2) PON/SRI/PET 19:45 - 22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 9.3. - 25.4.2022.
3 NJEMAČKI A1 (5a) UTO/ČET 17:30 - 19:45 AMRUŠEVA 10 SPAIN 10.3. - 17.5.2022.
4 NJEMAČKI A1 (4b) PON/SRI 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 LONDON 9.3. - 18.5.2022.
5 NJEMAČKI A1 (1b) PON/SRI/PET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 ONLINE 9.3. -25.4.2022.
6 NJEMAČKI A2 (6) UTO/ČET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 LONDON 10.3. - 17.5.2022.
7 NJEMAČKI A2 (7) UTO/ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 GERMANY 10.3. -17.5.2022.
8 NJEMAČKI B1 (9) SRI/PET 9:30 - 10:45 AMRUŠEVA 10 16.3. - 20.5.2022.
9 NJEMAČKI B1 (10) PON/SRI 17:30 - 19:45 AMRUŠEVA 10 ONLINE 9.3. -18.5.2022.
10 NJEMAČKI B1 (11a) PON/SRI 19:50 - 22:05 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 9.3. - 18.5.2022.
11 NJEMAČKI B2 (12) UTO/ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 LONDON 22.3. - 23.6.2022.
12 NJEMAČKI B1 (11b) PON/SRI 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 ONLINE 9.3. - 18.5.2022.
13 NJEMAČKI B2/1 (16) PON/SRI 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 ONLINE 9.3.- 8.6.2022.