ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Njemački

 
 

Njemački

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 NJEMAČKI CLASSICO DOUBLE A1.1 PET 17:30-19:00, 19:15-20:45 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 4.10.-10.1.2020.
2 NJEMAČKI COMBI 3 A1.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 FRANCE 5.10.-1.2.2020.
3 NJEMAČKI COMBI EXPRESS A1 PON/SRI 15:05-17:20 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 9.10.-16.12.2019.
4 NJEMAČKI COMBI EXPRESS A1 PON/SRI 15:05-17:20 AMRUŠEVA 10 ITALY 9.10.-16.12.2019.
5 NJEMAČKI COMBI EXPRESS A1 PON/SRI 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 LONDON 9.10.-16.12.2019.
6 NJEMAČKI COMBI EXPRESS A1 UTO/ČET 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 ITALY 10.10.-17.12.2019.
7 NJEMAČKI CLASSICO DOUBLE A1.2 PET 17:30-19:00, 19:15-20:45 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 4.10.-10.1.2020.
8 NJEMAČKI COMBI 3 A1/2 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 2. KAT LIJEVA 5.10.-1.2.2020.
9 NJEMAČKI COMBI 3 A2/1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 GERMANY 5.10.-1.2.2020.
10 NJEMAČKI COMBI 3 A2/1 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 GERMANY 5.10.-1.2.2020.
11 NJEMAČKI CLASSICO DOUBLE A2.1 PET 17:30-19:00, 19:15-20:45 AMRUŠEVA 10 LONDON 4.10.-10.1.2020.
12 NJEMAČKI COMBI EXPRESS A2 PON/SRI 15:05-17:20 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNO 9.10.-16.12.2019.
13 NJEMAČKI COMBI EXPRESS A2 PON/SRI 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 GERMANY 9.10.-16.12.2019.
14 NJEMAČKI COMBI 3 A2.2 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 ITALY 5.10.-1.2.2020.
15 NJEMAČKI COMBI EXPRESS B1 UTO/ČET 15:05-17:20 AMRUŠEVA 10 GERMANY 10.10.-17.12.2019.
16 NJEMAČKI COMBI EXPRESS B1 UTO/ČET 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 ITALY 10.10.-17.12.2019.
17 NJEMAČKI COMBI 3 B1.1 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 SPAIN 4.10.-1.2.2020.
18 NJEMAČKI COMBI 3 B1.2 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 SPAIN 5.10.-1.2.2020.
19 NJEMAČKI PREMIUM B2 PON/SRI 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 ITALY 2.10.-29.1.2020.
20 NJEMAČKI COMBI 3 B2.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 LONDON 5.10.-1.2.2020.
21 NJEMAČKI CLASSICO B2.1 PON/SRI 19:00-20:30 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 9.10.-22.1.2020.
22 NJEMAČKI CLASSICO B2.2 PON/SRI 17:30-19:00 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 9.10.-22.1.2020.
23 NJEMAČKI COMBI 3 B2.3 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 FRANCE 5.10.-1.2.2020.
24 NJEMAČKI DE LUX C1.1 UTO/ČET 17:30-19:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 10.10.-7.12.2020.
25 NJEMAČKI GOETHE PRIPREME B2 UTO/ČET 19:45-21:15 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM/ FRANCE 3.10.-7.11.2019.