ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Španjolski

 
 

Španjolski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 ITALY 5.10.-1.2.2020.
2 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.1 PON 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 GERMANY 7.10.-27.1.2020.
3 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.2 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 5.10.-1.2.2020.
4 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A1.2 PON 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 ITALY 7.10.-27.1.2020.
5 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.1 SRI 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 SPAIN 2.10.-29.1.2020.
6 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.1 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 5.10.-1.2.2020.
7 ŠPANJOLSKI COMBI 3 A2.2 U IZRADI
8 ŠPANJOLSKI COMBI 3 B1.1 UTO 17:30-19:45 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 1.10.-28.1.2020.
9 ŠPANJOLSKI B1.2 U IZRADI
10 ŠPANJOLSKI COMBI 3 B2.1 SRI 17:15-19:30 AMRUŠEVA 10 FRANCE 2.10.-29.1.2020.
11 KONVERZACIJSKI ŠPANJOLSKI C1 UTO 19:50-21:20 AMRUŠEVA 10 FRANCE 15.10.-28.1.2020.