ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Talijanski

 
 

Talijanski

Redni broj Jezik Razina Dani Vrijeme Lokacija Učionica Trajanje
1 TALIJANSKI COMBI 3 A1.1 ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 SPAIN 3.10.-30.1.2020.
2 TALIJANSKI COMBI 3 A1.1 SUB 11:20-13:35 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 5.10.-1.2.2020.
3 TALIJANSKI COMBI 3 A1.2 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 LONDON 3.10.-30.1.2020.
4 TALIJANSKI COMBI 3 A1.2 SUB 9:00-11:15 AMRUŠEVA 10 2. KAT DESNA 5.10.-1.2.2020.
5 TALIJANSKI COMBI 3 A2.1 ČET 19:50-22:05 AMRUŠEVA 10 FRANCE 3.10.-30.1.2020.
6 TALIJANSKI COMBI 3 A2.2 ČET 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 STOCKHOLM 3.10.-30.1.2020.
7 TALIJANSKI COMBI 3 B1.1 UTO 19:45-22:00 AMRUŠEVA 10 LONDON 1.10.-28.1.2020.
8 TALIJANSKI COMBI 3 B1.2 U IZRADI
9 TALIJANSKI COMBI 3 B2.1 UTO 17:25-19:40 AMRUŠEVA 10 LONDON 1.10.-28.1.2020.
10 TALIJANSKI KONVERZACIJSKI C1 PET 17:30-19:00 AMRUŠEVA 10 GERMANY 4.10.-31.1.2020.