ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Croatian for foreigners A1 or A2 7.6. - 22.7.

 
 
  • Trajanje / Duration 2.6. - 16.7.2021.
  • Broj šk. sati / Nr. of school hours 60
  • Završni ispit / Final exam da/yes
  • Certifikat / Certificate da/yes

Croatian for foreigners A1 or A2 7.6. - 22.7.

Hrvatski za strance A1 ili  A2/ Croatian for foreigners A1 or A2 7.6. - 22.7.

Broj šk.sati: 60

School hours: 60

Dinamika: 3x3 šk.sati tjedno

Dynamics: 3x3 hours per week

Trajanje: 7.6. - 22.7.2021.  Vrijeme održavanja: A1 PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK 17:30 - 19:45; A2 PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK 9:00 - 11:15 Broj polaznika: 4-8

Duration: 7.6. - 22.7.2021.   Course hours:   A1  Monday, Wednesday and Friday  17:30 - 19:45; A2 Monday, Wednesday and Friday 9:00 - 11:15  Number of participants: 4-8

Mjesto održavanja: Online s profesoricom/profesorom i uživo s polaznicima i/ili u učionici Amruševa 10/Gundulićeva 12 ili Slavenskog 1 (Shopping centar Prečko) ovisno o tada važećim mjerama Stožera civilne zaštite

Location: Online and/or live in our classrooms in Amruševa 10 or Gundulićeva 12  or Slavenskog 1 (Shopping centar Prečko) depending on the restrictions given by the Headquarters of the Civil Protection.

Po uspješno završenom ispitu polaznik dobiva certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku prema standardu Vijeća Europe o završenoj A1 razini. After successfully completing the course by passing the final exam, the student is given a certificate in Croatian and in English according to CEFR which is the Common European Framework of Reference for Languages established by the Council of Europe.

Tečaj je koncipiran po uzoru na intenzivne tečajeve stranih jezika u inozemstvu i jedan je od popularnijih tečajeva.  Nastava stranog jezika je interaktivna, a teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja i počiva na temeljima nastave komunikativne metode.

The course is modeled after intensive foreign language courses abroad and is one of the more popular courses. Foreign language teaching is interactive and the topics and situations addressed are from the everyday private and/or business environment and is built on the foundations of communicative teaching method.

Combi express tečaj usredotočen je na sve aspekte stranog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vježbi, čitanja, pisanja, slušnih i govornih vježbi. Polaznik će vježbati strani jezik kroz razne aktivnosti, uključujući rasprave, čitanje novinskih članaka, recenzije aktualnih događaja, igre, telefonskih razgovora, intervjua, gledanje filmova, slušanje pjesama i dr.aktivnosti vezanih za svakodnevne životne situacije.

The Combi Express course focuses on all aspects of a foreign language, from communication, through grammar exercises, reading, writing, listening and speaking exercises.The student will practice foreign language through various activities, including discussions, reading newspaper articles, reviews of current events, games, telephone conversations, interviews, watching movies, listening to songs and other activities related to everyday life situations.

 Za upis A1 razine nije potrebno testiranje.

 Testing is not required for A1 level.

Po kupnji tečaja, potrebno je potvrditi rezervaciju mjesta za odabrani termin, s napomenom za jezik i razinu, i uz priloženo potvrdu za kupnju ako plaćate uplatnicom/virmanski na info@abc-strani-jezici.hr

Ukoliko trebate R1 račun pri kupnji na webshop-u navedite pod npomenu podatke za R1.

Načini plaćanja za kupovinu putem webshopahttps://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/web-shop-nacini-placanja

Cijena tečaja ne uključuje nastavni materijal (Hrvatski za početnike udžbenik i radna) i ovisi dobavljaču.

 

Tečaj po navedenoj cijeni može se kupiti samo putem webshopa i ponuda vrijedi do isteka zaliha tj. količina dostupnih tečajeva na webshopu je ograničena.

Upon the purchase of the course, it is necessary to confirm the reservation of the place for the selected date by sending an email with a note for the language and level, and with the purchase confirmation: info@abc-strani-jezici.hr

If you need an R1 receipt when shopping on a webshop, provide the details for R1 below.

Payment methods for online shoppinghttps://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-strane-jezika/english/web-shop-nacini-placanja

The course price does not include teaching material (Croatian for beginners textbook and workbook) and depends on the supplier.

 

The course can only be purchased at the stated price through the webshop and offers are valid until the product is in stock, meaning that the quantity of courses available on the webshop is limited.

 
CIJENA: 1.920,00 kn
 
 

Ukoliko nemate potvrdu o razni (stupnju) jezika prijavite se na testiranje putem e-maila.

 
PONUDA JE ISTEKLA!