ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

A1, A2 ILI B1 listopad/October - prosinac/December 2021

 
 
  • Broj šk. sati / Nr. of school hours 60
  • Završni ispit / Final exam da
  • Certifikat / Certificate da

A1, A2 ILI B1 listopad/October - prosinac/December 2021

Hrvatski za strance A1, A2 ILI B1 ONLINE i/ili učionica / Croatian for foreigners A1, A2 or B1 ONLINE or/and classroom

Broj šk.sati: 60

School hours: 60

Dinamika: 2x3 šk.sati tjedno

Dynamics: 2x3 hours per week

Mjesto održavanja: online i/ili u učionici s polaznicima i predavačem

Location: online or/and in classroom: Amruševa 10/Gundulićeva 12

1. HRV A1

Trajanje: 3.11. - 26.1.2022.     Vrijeme održavanja: PON I SRI 9:00 - 11:15 ili 17:30 - 19:45    

Duration: 3.11. - 26.1.2022.      Course hours: MON and WED 9:00 - 11:15  or 17:30 - 19:45

     

2. HRV A2

Trajanje: 12.10. - 21.12.2021.      Vrijeme održavanja: UT I ČET 9:00 - 11:15 ili 17:30 - 19:45

Duration: 12.10. - 21.12.2021..    Course hours: TUE AND THU 9:00 - 11:15 or 17:30 - 19:45 

 

3. HRV B1

Trajanje: 11.10. - 20.12.2021.     Vrijeme održavanja: PON I SRI 17:30-19:45 ili 19:45 - 22:00

Duration: 11.10. - 20.12.2021.    Course hours: MON and WED 17:30-19:45 or 19:45 - 22:00

Tečaj je koncipiran po uzoru na intenzivne tečajeve stranih jezika u inozemstvu i jedan je od popularnijih tečajeva.  Nastava stranog jezika je interaktivna, a teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja i počiva na temeljima nastave komunikativne metode.

The course is modeled after intensive foreign language courses abroad and is one of the more popular courses. Foreign language teaching is interactive and the topics and situations addressed are from the everyday private and/or business environment and is built on the foundations of communicative teaching method.

Combi express tečaj hrvatskog jezika za strance usredotočen je na sve aspekte stranog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vježbi, čitanja, pisanja, slušnih i govornih vježbi. Polaznik će vježbati strani jezik kroz razne aktivnosti, uključujući rasprave, čitanje novinskih članaka, recenzije aktualnih događaja, igre, telefonskih razgovora, intervjua, gledanje filmova, slušanje pjesama i dr.aktivnosti vezanih za svakodnevne životne situacije.

The Combi Express Croatian language course for foreigners focuses on all aspects of a foreign language, from communication, through grammar exercises, reading, writing, listening and speaking exercises.The student will practice foreign language through various activities, including discussions, reading newspaper articles, reviews of current events, games, telephone conversations, interviews, watching movies, listening to songs and other activities related to everyday life situations.

Ukoliko ste već učili strani jezik, a nemate certifikat iz prethodne škole stranih jezika, potrebno Vas je savjetovati oko razine. Za upis A1 razine nije potrebno savjetovanje.

If you have already studied a foreign language and do not have a certificate from a previous foreign language school, you need to be advised. Testing is not required for A1 level.

Testiranje je besplatno, a termin testiranja možete dogovoriti putem e-maila info@abc-strani-jezici.hr ili putem telefona na +385 (0) 99 46 46 46 2; +385 (0) 99  29 55 402;

Testing is free of charge, and you can arrange an appointment by sending an e-mail to info@abc-strani-jezici.hr or by phone at +385 (0) 99 46 46 46 2; +385 (0) 99 29 55 402;

Na temelju provedenog besplatnog obaveznog jezičnog savjetovanja ukoliko nemate certifikat prethodne škole stranih jezika ne stariji od 2 godine svrstavamo Vas u određenu razinu prema Europskom jezičnom referntu tj EU CEF stupnjevima. Upisi u grupne tečajeve se odvijaju po otvorenju nove grupe, tj. do popunjenja mjesta u grupi,  a na individualne tečajeve se možete uvijek upisati. Besplatnu rezervaciju mjesta čuvamo 24 sata.

On the basis of the free language counseling  (if you do not have a certificate of a previous foreign language school no older than 2 years) we will classify you in a certain level according to the European language reference. Enrollment in group courses takes place when a new group is opened, that is, until the place in the group is filled, and you can always enroll in individual courses. Free reservation of the place is kept for 24 hours.

Po kupnji tečaja, potrebno je potvrditi rezervaciju mjesta za odabrani termin, s napomenom za jezik i razinu, i uz priloženo potvrdu za kupnju ako plaćate uplatnicom/virmanski na info@abc-strani-jezici.hr

Ukoliko trebate R1 račun pri kupnji na webshop-u navedite pod napomenu podatke za R1.

Načini plaćanja za kupovinu putem webshopahttps://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/web-shop-nacini-placanja

Cijena tečaja ne uključuje nastavni materijal i ovisi dobavljaču.

Opći uvjeti poslovanja:

https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/opci-uvjeti-poslovanja

https://abc-strani-jezici.hr/poslovanje/uvjeti/zastita-osobnih-podataka-i-privatnosti/

Raskid ugovora: https://abc-strani-jezici.hr/raskid-ugovora/

Tečaj po navedenoj cijeni može se kupiti samo putem webshopa i ponuda vrijedi do isteka zaliha tj. količina dostupnih tečajeva na webshopu je ograničena.

Upon the purchase of the course, it is necessary to confirm the reservation of the place for the selected date by sending an email with a note for the language and level, and with the purchase confirmationured@abc-strani-jezici.hr

If you need an R1 receipt when shopping on a webshop, provide the details for R1 below.

Payment methods for online shopping: https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-strane-jezika/english/web-shop-nacini-placanja

The course price does not include teaching material (Croatian for beginners textbook and workbook) and depends on the supplier.

General business terms:

https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/opci-uvjeti-poslovanja

https://abc-strani-jezici.hr/poslovanje/uvjeti/zastita-osobnih-podataka-i-privatnosti/

Termination of contract: https://abc-strani-jezici.hr/raskid-ugovora/

The course can only be purchased at the stated price through the webshop and offers are valid until the product is in stock, meaning that the quantity of courses available on the webshop is limited.

 
CIJENA: 1.920,00 kn
 
 

Ukoliko nemate potvrdu o razni (stupnju) jezika prijavite se na testiranje putem e-maila.

 
PONUDA JE ISTEKLA!