ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Individualni tečaj hrvatskog za strance 20 šk. sati

 
 
  • Broj šk. sati / Nr. of school hours 20
  • Završni ispit / Final exam da
  • Certifikat / Certificate da

Individualni tečaj hrvatskog za strance 20 šk. sati

Individualni  tečaj  hrvatskog za strance

Individual  course in  Croatian for foreigners

Individualni tečaj karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti te je pravi izbor za one koji žele pohađati tečaj u potpunosti prilagođen svojim potrebama, željama i mogućnostima. Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

The individual course is characterized by its great efficacy and is the right choice for those who wish to attend the course tailored to their needs, wishes and skills. The classes are focused solely on the student and their interests.

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije kupovine i početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

The dates and times of the classes are defined prior to payment and the beginning of classes via info@abc-strani-jezici.hr

Mjesto održavanja tečaja: online ili Amruševa 10

The classes are held: online or Amruševa 10

  • DINAMIKA: minimalna dinamika održavanja tečaja je 1*2/1*3 šk.sata tjedno po unaprijed dogovorenoj dinamici
  • FOND SATI: 20
  • ROK iskoristivost tečaja: 10 tjedana od naručivanja tečaja

​Cijena tečaja uključuje:
– literaturu za tečaj
– certifikat o završenom tečaju na hrvatskom i engleskom jeziku (po položenom pismenom i usmenom ispitu) ukoliko polaznik odluči polagati ispit

  • DYNAMICS: the minimum weekly class dynamics is 1x2 school hrs or 1x3 school hrs, following a schedule previously agreed upon with the teacher
  • SCHOOL HOURS: 20
  • THE DEADLINE for course completion: 10 weeks from buying the course

The price includes:
– course materials
– the certificate of completion in both Croatian and English (upon successful completion of the oral and the written exam) should the student decide to take the exam

Tečaj se održava u našim prostorijama ili online.

Program tečaja može biti:

- poslovni strani jezik
- poslovna korespondencija
- brušenje komunikacijskih vještina
- priprema za polaganje međunarodnih ispita
- priprema za novi posao
- usavršavanje stranog jezika
- učenje novog stranog jezika od samog početka

Jezik učimo kroz stvarne situacije!

The classes are held in our school or online.

The program of the course can be varied:

- business language
- business correspondence
- communication skills 
- preparatory classes for international exams
- preparatory classes for new job positions
- perfecting a foreign language
- learning a new language from the very beginning

 

Ako vam je potreban R1 račun ljubazno Vas molimo da u napomeni ostavite potrebne podatke (ime firme, OIB, adresa).

Načini plaćanja za kupovinu putem webshopa https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/web-shop-nacini-placanja

Opći uvjeti poslovanja

1. https://abc-strani-jezici.hr/raskid-ugovora/

2. https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/opci-uvjeti-poslovanja

3.https://abc-strani-jezici.hr/poslovanje/uvjeti/zastita-osobnih-podataka-i-privatnosti/

Usluga po navedenoj cijeni može se kupiti samo putem webshopa i ne može se zbrajati s drugim popustima.

 

Should you need an R1 receipt, in the section "Napomena" please provide the necessary details (Company Name, OIB, address).

Payment methods for shopping in our webshop:  https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-strane-jezika/english/web-shop-nacini-placanja

General business terms:

https://abc-strani-jezici.hr/raskid-ugovora/

https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/opci-uvjeti-poslovanja

https://abc-strani-jezici.hr/poslovanje/uvjeti/zastita-osobnih-podataka-i-privatnosti/

The course can only be purchased at the stated price through the webshop and cannot be combined with other discounts.

 
CIJENA: 3.800,00 kn
504,35 EUR
 
 
 
Trenutno nema
 
Pošaljite upit Košarica