ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Politika kvalitete

 
 

Politika kvalitete

POLITIKA KVALITETE  
Naša tvrtka Abc strani jezici d.o.o. od samog osnivanja nastoji održati visoka načela profesionalnog rada u kvaliteti svojeg djelovanja, temeljeći svoje iskustvo na edukaciji zaposlenika i stalnom usavršavanju radnog tima. Znanjem te stručnošću naših kadrova raditi ćemo na što snažnijem odgovoru na sve zahtjeve tržišta kako bi se pozicionirali kao pouzdan poslovni partner ne samo domaćim partnerima i kupcima / polaznicima već i onima u regiji i ostalim članicama Europske Unije.

Postignuto povjerenje kod polaznika naših tečajeva stranih jezika i korisnika usluga prevođenja potvrđuje neupitnu kvalitetu i poziciju tvrtke Abc strani jezici na hrvatskom tržištu. Naše programe tečajeva stranih jezika i prevoditeljske usluge planiramo kontinuirano nadopunjavati, unaprjeđivati i standardizirati te odrediti kvalitetan sustav kontrole kvalitete usluga, upravljanja poslovnim procesima. Primjenom  ISO 9001:2015 Sustava upravljanja kvalitetom tvrtka Abc strani jezici d.o.o.  je uspostavila višu razinu upravljanja. Abc strani jezici d.o.o. kontinuirano upravljaju i mjere svoje poslovne procese. Stavlja se naglasak na poboljšanju kvalitete usluge organizacije i provedbe tečajeva stranih jezika i prevoditeljskih usluga, razvoja ugodne radne okoline te racionalnom planiranju postojećih resursa sa naglaskom na optimizaciji ukupnih troškova poslovanja. Zadovoljstvo klijenata se provodi neprestanim praćenjem pokazatelja kvalitete poslovanja i njihovih zahtjeva. Organizacija postavlja odgovornost za svakog djelatnika za predano obavljanje raspoređenih zadataka, a time i glavnih ciljeva tvrtke. U tvrtki Abc strani jezici d.o.o. se nastoji podići osobni standard rada i življenja svih zaposlenika.  


Primjenom norme ISO 9001:2015, Sustava upravljanja kvalitetom, tvrtka ABC Strani jezici je odredila:  
1. Kontinuirano poboljšavati učinkovitost i djelotvornost rada tvrtke Abc strani jezici d.o.o. u svrhu unapređivanja kvalitete svih usluga.

2. Znanjem, i profesionalnim pristupom težiti postizanju što većeg zadovoljstva korisnika usluga tečajeva stranih jezika i usluga prevođenja.

3. Utvrđivati, analizirati, provoditi ciljeve tvrtke Abc strani jezici d.o.o. te ih ocjenjivati.

4. Poticati motivaciju, stručnu izobrazbu i karijere te timski rad djelatnika naše tvrtke.

5. Izgraditi odnos povjerenja na tržištu kao pouzdan partner u kojem će svi dobivati, klijenti, partneri, zakonodavac, te društvo u cijelosti. 

       
U Zagrebu, 07.05.2016.     Direktorica: Petra Saša Butorac

  Preuzmite dokumente