ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Grupni tečajevi za djecu i mladež

 
 

Grupni tečajevi za djecu i mladež

Grupni tečajevi za djecu i mladež

TEČAJEVI ZA DJECU JUNIOR

Tschüss! - tečaj njemačkog jezikaza djecu; Ciao! - tečaj talijanskog jezika za djecu;

¡Hola! - tečaj španjolskog jezikaza djecu; Allo? - tečaj francuskog jezika za djecu; Hej hej! -  tečaj švedskog jezika z adjecu

Naglasak se stavlja na komunikaciju među đacima, integrirajući konverzaciju i gramatiku kroz niz tema primjerenih određenoj dobi, te na interaktivan način stavljamo vokabular i gramatiku u aktivnu upotrebu, potičući đaka da se snađe u svijetu izvan učionice i da se izražava na stranom jeziku.

DINAMIKA:1*60 min tjedno
TRAJANJE: 15 dolazaka po 60 min
CIJENA: 1.255,00


Za više informacija javite se na info@abc-strani-jezici.hr.

 

TEENS TEČAJEVI 

Classico tečaj 2* 60 min

Classico tečaj je standardni tečaj koji se odvija dinamikom od 4 školska sata tjedno tj. (2×60 min

Slušanje, govorenje, pisanje i čitanje temeljne su jezične vještine svakog sata.

Tečaj je namijenjen svima onima koji žele naučiti novi jezik, usavršiti jezik koji već znaju, pripremiti se za polaganje međunarodnih ispita, usavršiti komunikaciju i gramatiku.

Nastavni program svakog jezika prati zadane standarde Vijeća Europe/CEFR standarde.

( stupnjevi od A1 – C2 ).

  • DINAMIKA: 2 x 60min
  • TRAJANJE: 50 šk.sati (37 * 60 min)
  • BROJ POLAZNIKA: 6** minimalan broj polaznika, 12 maksimalan broj polaznika
  • CIJENA: 1.649,00 kn

Combi 3 tečaj

Tečaj je namijenjen svim onima koji uslijed velikog broja obveza ne mogu naći vremena za standardni tečaj koji se odvija dva ili više puta tjedno.

Tečaj se odvija 1 × tjedno po 3 školska sata (1 šk. sat = 45min).

Polaznici ovog dinamičnog tečaja savladavaju isti program kao polaznici standardnog klasičnog tečaja pohađajući nastavu samo jedan put u tjednu.

Tečaj je namijenjen svima onima koji žele naučiti novi jezik, usavršiti jezik koji već znaju, pripremiti se za polaganje međunarodnih ispita, usavršiti komunikaciju i gramatiku.

Nastavni program svakog jezika prati zadane standarde Vijeća Europe/CEFR standarde ( stupnjevi od A1 – C2 ).

  • DINAMIKA: 1×3 šk.sata
  • TRAJANJE: 16 tjedana
  • BROJ POLAZNIKA: 6** minimalan broj polaznika, 12 maksimalan broj polaznika
  • CIJENA: 1.649,00 kn

 

** u slučaju upisa manjeg broja polaznika od minimalnog broja polaznika ABC STRANI JEZICI ponudit će tečaj s korigiranim brojem sati s ciljem održavanja tečaja koji će osigurati usvajanje svih jezičnih znanja predviđenih za određeni jezični stupanj.