ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Individualni tečajevi stranih jezika

 
 

Individualni tečajevi stranih jezika

Individualni tečaj First class intensive

Individualni tečaj First class intensive karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti.

Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

Ciljevi First class intensive tečaja razlikuju se koliko i njegovi polaznici.

Program First class intensive tečaja:

 • poslovni strani jezik
 • poslovna korespondencija
 • brušenje komunikacijskih vještina
 • priprema za polaganje međunarodnih ispita
 • priprema za novi posao
 • usavršavanje stranog jezika
 • učenje novog stranog jezika od samog početka

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

– test poznavanja jezika
– nastavni materijal za tečaj
– certifikat o završenom tečaju na hrvatskom i engleskom jeziku (po položenom pismenom i usmenom ispitu)

 

Individualni sat stranog jezika

Individualni sat stranog jezika karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti.

Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

Ciljevi individualnog sata stranog jezika su različiti kao i njegovi polaznici:

 • poslovni strani jezik
 • poslovna korespondencija
 • brušenje komunikacijskih vještina
 • priprema za polaganje međunarodnih ispita
 • priprema za novi posao
 • usavršavanje stranog jezika
 • učenje novog stranog jezika od samog početka

 

*Cijena tečaja uključuje:
– literaturu za tečaj
– uvjerenje o završenom tečaju ukoliko se polaznik odluči na završni ispit (za minimalan broj od 8 školskih sati)

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

 

Poluindividualni sat stranog jezika (2- 4 polaznika na istoj razini)

DINAMIKA: 1*2 ili 1*3 ili prema dogovoru

CIJENA: https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/cijene

 

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

*Kupnjom ili narudžbom bilo kojeg tečaja korisnik prihvaća opće uvjete poslovanja https://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/opci-uvjeti-poslovanja