ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Radionice

 
 

Radionice

RADIONICE 

na upit

prijave na info@abc-strani-jezici.hr

Naziv radionice

Broj šk.sati 
 

Cijena Trajanje Dan/vrijeme održavanja

WordPress za djecu

20 šk.     od PON do PET 16 -17:30
         

 

RADIONICE

prijave na info@abc-strani-jezici.hr

 
  Broj šk.sati  Cijena Trajanje Dan/vrijeme održavanja  

NJEMAČKI

 
PISANJE POSLOVNOG E-MAILA 4 šk.sata        
Priprema za razgovor za posao na njemačkom 4 ŠK.SATA  

 

   
NJEMAČKI za iznajmljivače  10 ŠK.SATI        
           
NJEMAČKI za HIP djelatnike
 
10 ŠK.SATI   .    
ENGLESKI  
ENGLESKI za iznajmljivače 10 ŠK.SATI        
Engleski za HIP djelatnike
 
10 šk.sati        
Business Presentation in English 4 šk.sata        
Engleski u prodaji 4 šk.sata        
Međunarodno pregovaranje 6 šk.sati  

 

   
TALIJANSKI/ŠPANJOLSKI/FRANCUSKI  
Talijanski ili francuski ZA IZNAJMLJIVAČE 10 ŠK.SATI        
Talijanski/francuski za HIP djelatnike
 
10 ŠK.SATI   .