ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Tečajevi poslovnog jezika

 
 

Tečajevi poslovnog jezika

Poslovni njemački, engleski, talijanski, španjolski ili francuski

Kroz tečaj poslovnog njemačkog, engleskog, talijanskog, španjolskog ili francuskog razvijate vještine potrebne u komunikaciji u poslovnom okruženju kroz različite situacije kao vođenje sastanaka, pregovaranje, poslovni dopisi, upiti, ponude, reklamacije, ugovori, narudžbe i sve ostale situacije u kojima se možete naći u poslovnom kontekstu. Tečaj je usmjeren na aktualne teme iz svakodnevnog poslovnog života na kojem će polaznik trenirati svoje poslovno komuniciranje kroz komunikacijske, pisane i dr. vježbe.

Primjenjivat će se individualni, grupni, te rad u paru u cilju što boljeg snalaženja u poslovnom okruženju.

  • DINAMIKA: 2*2 / ili 1*3
  • FOND SATI: 48
  • CIJENA: 3.100,00 kn/411,44 EUR