ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Tečajevi poslovnog jezika

 
 

Tečajevi poslovnog jezika

Poslovni njemački

Kroz tečaj poslovnog njemačkog razvijate vještine potrebne u komunikaciji u poslovnom okruženju kroz različite situacije kao vođenje sastanaka, pregovaranje, poslovni dopisi, upiti, ponude, reklamacije, ugovori, narudžbe i sve ostale situacije u kojima se možete naći u poslovnom kontekstu. Grupni tečaj poslovnog njemačkog jezika usmjeren je na aktualne teme iz svakodnevnog poslovnog života na kojem će polaznik trenirati svoje poslovno komuniciranje kroz govorne i pisane vježbe.

Primjenjivat će se individualni, grupni, te rad u paru u cilju što boljeg snalaženja u poslovnom okruženju.

Tečaj se održava na 2 razine:

1) početna razina poslovnog njemačkog (predznanje njemačkog jezika na razini A2/B1)
2) napredna razina (predznanje njemačkog jezika na razini B2/C1+)

  • DINAMIKA: 2*2 / ili 1*3
  • FOND SATI: 46